36ος ΓΥΡΟΣ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ #KimonRun

10KM Mini Marathon

10K MINI MARATHON


Συμμετέχοντες

Άνδρες και Γυναίκες 19 ετών και άνω.

Παροχές Αγώνα
 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Νερό και φρούτα στον τερματισμό
 • Μετάλλιο Συμμετοχής
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Δίπλωμα Συμμετοχής

Εγγραφή

€12/άτομο

Βράβευση

Θα βραβευθούν οι τρεις (3) άνδρες και οι τρεις (3) γυναίκες που θα τερματίσουν πρώτοι/ες.


*English Text*

Participants can be individuals from 19 years old and above.

Benefits
 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Medal of Participation
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish

Registration Fees:

€12/each

Winners

The three (3) men and three (3) women who finish first.

€12.00

5KM - Georgios Theofanous Run

5K FUN RUN

Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στον Γεώργιο Θεοφάνους Τσιαννελή, επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου μας ο οποίος απεβίωσε τον Αύγουστο του 2020.

Συμμετέχοντες

Άνδρες και Γυναίκες 13 ετών και άνω, ομάδες 10 ατόμων ή 20 ατόμων.

Κατηγορίες

 • Άνδρες 13-39 ετών
 • Γυναίκες 13-39 ετών
 • Άνδρες 40 ετών και άνω
 • Γυναίκες 40 και άνω
 • Ομαδικός Αγώνας (βράβευση 1ης ομάδας με τον καλύτερο χρόνο)

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Νερό και φρούτα στον τερματισμό
 • Μετάλλιο Συμμετοχής
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Δίπλωμα Συμμετοχής

Εγγραφή

€10/άτομο
€80 για ομάδα 10 ατόμων
€150 για ομάδα 20 ατόμων

Βράβευση

Οι τρεις (3) πρώτοι κάθε κατηγορίας (εξαιρείται το ομαδικό).*English Text*

The run is dedicate in loving memory of Georgios Theofanous Tsianneli, former chairman of our club who passed away on August 2020.

Participants can be individuals from 13 years old and above and/or groups up to 10 or 20 people.

Categories

 • Men 13-39 years
 • Women 13-39 years
 • Men 40 and above
 • Women 40 and above
 • 1st Group Award

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Medal of Participation
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish


Registration Fees:

€10/each
€80 for group up to 10 people
€150 for group up to 20 people

Winners

The three (3) firsts of every category except the group run.

€10.00
€80.00

2.5KM Fun Run

FUN RUN

Θέλεις να συμμετέχεις σε μια βόλτα στην Ξυλοτύμβου; Αυτή είναι η ευκαιρία σου!
Το περπάτημα είναι εκτός ανταγωνισμού και θα έχεις την ευκαιρία να ξεναγηθείς στην Ξυλοτύμβου.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Άνδρες και Γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας

Παροχές Αγώνα

 • Νερό κατά την διαδρομή στον τερματισμό
 • Μετάλλιο Συμμετοχής
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Δίπλωμα Συμμετοχής
 • Φρούτα στον τερματισμό

Εγγραφή

€10/άτομο


*English Text*

Do you want to participate in a walk in Xylotymbou? This is your chance!
The walking is out of competition and you will have the opportunity to take a guided tour of Xylotymbou.

Participants could be men and women regardless of age

Benefits

 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Medal of Participation
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish
 • Diploma of Participation

Registration fees

€10/each

€10.00

600M - Kids Run

Δικαίωμα Συμμετοχής

Αγόρια και Κορίτσια Δ' Δημοτικού - Στ' Δημοτικού

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Νερό και φρούτα στον τερματισμό
 • Μετάλλιο Συμμετοχής
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Δίπλωμα Συμμετοχής

Βράβευση

Θα βραβευθούν τα τρία (3) αγόρια και τα τρία (3) κορίτσια που θα τερματίσουν πρώτοι/ες.*English Text*

Participants
Boys and Girls from 4st Grade to 6rd Grade

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Fluid Stations at the Finish
 • Medal of Participation
 • Medical support throughout the event
 • Diploma of participation

Winners

The three (3) boys and the three (3) girls who finish firsts.


€5.00

300M - Kids Run

Δικαίωμα Συμμετοχής

Αγόρια και Κορίτσια Α' Δημοτικού - Γ' Δημοτικού

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Νερό και φρούτα στον τερματισμό
 • Μετάλλιο Συμμετοχής
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Δίπλωμα Συμμετοχής

Βράβευση

Θα βραβευθούν τα τρία (3) αγόρια και τα τρία (3) κορίτσια που θα τερματίσουν πρώτοι/ες.


*English Text*

Participants
Boys and Girls from 1st Grade to 3rd Grade

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Fluid Stations at the Finish
 • Medal of Participation
 • Medical support throughout the event
 • Diploma of participation

Winners

The three (3) boys and the three (3) girls who finish firsts.
€5.00

100M Kids Run

*ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ*

Δικαίωμα Συμμετοχής

Αγόρια και Κορίτσια έως 5 ετών
Όλα τα παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο.


*English Text*

*RACE IS OUT OF COMPETITION*

Participation
Boys and Girls up to 5 years
All children will receive a commemorative medal.


€5.00