36ος ΓΥΡΟΣ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ #KimonRun

10KM Mini Marathon

10K MINI MARATHON

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 1stΣυμμετέχοντες

Άνδρες και Γυναίκες 18 ετών και άνω.

Παροχές Αγώνα
 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Αναμνηστική Τσάντα του Συλλόγου
 • Νερό κατά την διαδρομή και φρούτα στον τερματισμό
 • Μετάλλιο Συμμετοχής
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Δίπλωμα Συμμετοχής

Εγγραφή

€12/άτομο

Βράβευση

Θα βραβευθούν οι τρεις (3) άνδρες και οι τρεις (3) γυναίκες που θα τερματίσουν πρώτοι/ες.

Εκκίνηση: 10.15 πμ


*English Text*

Participants can be individuals from 18 years old and above.

Benefits
 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Gym Bag Gift
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Medal of Participation
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish

Registration Fees:

€12/each

Winners

The three (3) men and three (3) women who finish first.

Race Start at 10.15 am

€12.00
Expired

5KM - Georgios Theofanous Run

5K GEORGIOS THEOFANOUS RUN

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 1st


Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στον Γεώργιο Θεοφάνους Τσιαννελή, επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου μας ο οποίος απεβίωσε τον Αύγουστο του 2020.

Συμμετέχοντες

Άνδρες και Γυναίκες 16 ετών και άνω, ομάδες 10 ατόμων ή 20 ατόμων.

Κατηγορίες

 • Γενική Κατάταξη Ανδρών (οι νικητές εξαιρούνται από την κατηγορία τους)
 • Γενική Κατάταξη Γυναικών (οι νικήτριες εξαιρούνται από την κατηγορία τους)
 • Άνδρες 16-39 ετών
 • Γυναίκες 16-39 ετών
 • Άνδρες 40 ετών και άνω
 • Γυναίκες 40 και άνω
 • Ομαδικός Αγώνας (βράβευση 1ης ομάδας με τον καλύτερο χρόνο)

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Αναμνηστική Τσάντα του Συλλόγου
 • Νερό και φρούτα στον τερματισμό
 • Μετάλλιο Συμμετοχής
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Δίπλωμα Συμμετοχής

Εγγραφή

€10/άτομο
€80 για ομάδα 10 ατόμων
€150 για ομάδα 20 ατόμων

Βράβευση

Οι τρεις (3) πρώτοι κάθε κατηγορίας (εξαιρείται το ομαδικό).


Εκκίνηση: 10.15 πμ

*English Text*

The run is dedicate in loving memory of Georgios Theofanous Tsianneli, former chairman of our club who passed away on August 2020.

Participants can be individuals from 16 years old and above and/or groups up to 10 or 20 people.

Categories

 • Overall Men (the winners are excluded for the category)
 • Overall Women (the winners are excluded for the category)
 • Men 16-39 years
 • Women 16-39 years
 • Men 40 and above
 • Women 40 and above
 • 1st Group Award

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Gym Bag Gift
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Medal of Participation
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish


Registration Fees:

€10/each
€80 for group up to 10 people
€150 for group up to 20 people

Winners

The three (3) firsts of every category except the group run.


Race Start at 10.15 am

€10.00
Expired
€80.00
Expired

2.5KM Fun Run & SECONDARY SCHOOL

2.5KM FUN RUN & SECONDARY SCHOOL

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 1st


Δικαίωμα Συμμετοχής

1) Αγόρια και Κορίτσια Γυμνασίου
2) Fun Run για όλους (εκτός ανταγωνισμού)

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση (Μόνο για το Γυμνάσιο)
 • Αναμνηστική Τσάντα του Συλλόγου
 • Νερό κατά την διαδρομή στον τερματισμό
 • Μετάλλιο Συμμετοχής
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Δίπλωμα Συμμετοχής
 • Φρούτα στον τερματισμό

Εγγραφή

€10/άτομο

Βράβευση

Θα βραβευθούν τα τρία (3) αγόρια και τα τρία (3) κορίτσια του Γυμνασίου που θα τερματίσουν πρώτοι/ες.


Εκκίνηση: 10.15 πμ


*English Text*

1) For High School Κids between 12-15 years old.
2) Fun Run for all family, companies etc (no winners)

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing (For the secondary school)
 • Gym Bag Gift
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Medal of Participation
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish
 • Diploma of Participation

Registration fees

€10/each

Winners

The three (3) men and three (3) women from the secondary school who finish first.


Race Start at 10.15 am

€10.00
Expired

600M - Kids Run

600M - Kids Run

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 1stΔικαίωμα Συμμετοχής

Αγόρια και Κορίτσια Δ' Δημοτικού - Στ' Δημοτικού

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Αναμνηστική Τσάντα του Συλλόγου
 • Νερό και φρούτα στον τερματισμό
 • Μετάλλιο Συμμετοχής
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Δίπλωμα Συμμετοχής

Βράβευση

Θα βραβευθούν τα τρία (3) αγόρια και τα τρία (3) κορίτσια που θα τερματίσουν πρώτοι/ες.


Εκκίνηση: 10.20 πμ


*English Text*

Participants
Boys and Girls from 4st Grade to 6rd Grade

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Gym Bag Gift
 • Fluid Stations at the Finish
 • Medal of Participation
 • Medical support throughout the event
 • Diploma of participation

Winners

The three (3) boys and the three (3) girls who finish firsts.


Race Starts at 10.20 am

€5.00
Expired

300M - Kids Run

300M - Kids Run


ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 1st


Δικαίωμα Συμμετοχής

Αγόρια και Κορίτσια Α' Δημοτικού - Γ' Δημοτικού

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Αναμνηστική Τσάντα του Συλλόγου
 • Νερό και φρούτα στον τερματισμό
 • Μετάλλιο Συμμετοχής
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Δίπλωμα Συμμετοχής

Βράβευση

Θα βραβευθούν τα τρία (3) αγόρια και τα τρία (3) κορίτσια που θα τερματίσουν πρώτοι/ες.


Εκκίνηση: 10.20 πμ*English Text*

Participants
Boys and Girls from 1st Grade to 3rd Grade

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Gym Bag Gift
 • Fluid Stations at the Finish
 • Medal of Participation
 • Medical support throughout the event
 • Diploma of participation

Winners

The three (3) boys and the three (3) girls who finish firsts.


Race Starts at 10.20 am

€5.00
Expired

100M Kids Run

*ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ*


ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 1st
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022


Δικαίωμα Συμμετοχής

Αγόρια και Κορίτσια έως 5 ετών
Όλα τα παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο και τσάντα του συλλόγου.

Εκκίνηση: 10.20 πμ


*English Text*

*RACE IS OUT OF COMPETITION*

Participation
Boys and Girls up to 5 years
All children will receive a commemorative medal and a gym bag of our club.Race Starts at 10.20 am

€5.00
Expired