39ος ΓΥΡΟΣ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ #KimonRun

10KM Mini Marathon

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL OCTOBER 8th, 2024


Συμμετέχοντες

Άνδρες και Γυναίκες 18 ετών και άνω. Δυνατότητα ομαδικής εγγραφής.

Κατηγορίες

 • Γενική Κατάταξη Ανδρών (οι νικητές εξαιρούνται από την κατηγορία τους)
 • Γενική Κατάταξη Γυναικών (οι νικήτριες εξαιρούνται από την κατηγορία τους)
 • Άνδρες 18-29 ετών
 • Γυναίκες 18-29 ετών
 • Άνδρες 30-39 ετών
 • Γυναίκες 30-39 ετών
 • Άνδρες 40-49 ετών
 • Γυναίκες 40-49 ετών
 • Άνδρες 50 και άνω
 • Γυναίκες 50 και άνω

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Νερό κατά την διαδρομή και φρούτα στον τερματισμό
 • Μοναδικά φιλοτεχνημένο μετάλλιο τερματισμού
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Μασαζ
 • Δωρεάν Στάθμευση
 • Φύλαξη Προσωπικών Αντικειμένων

Εγγραφή

€15/άτομο
€130 για ομάδα 10 ατόμων

Βράβευση

Οι τρεις (3) πρώτοι κάθε κατηγορίας.


Σημείο έναρξης / τερματισμού: Γ. Σ. ΚΙΜΩΝ Ξυλοτύμβου
Παρακαλούμε να φτάσετε στο σημείο εκκίνησης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα για να παραλάβετε τον αριθμό σας.

Η παραλαβή των αριθμών σας θα είναι διαθέσιμη από τις 9πμ μέχρι τις 10πμ.
Εκκίνηση: 10.15 πμ


*English Text*


Participants can be individuals from 18 years old and above and/or groups up to 10 people.

Categories

 • Overall Men (the winners are excluded for the category)
 • Overall Women (the winners are excluded for the category)
 • Men 18-29 years
 • Women 18-29 years
 • Men 30-39 years
 • Women 30-39 years
 • Men 40-49 years
 • Women 40-49 years
 • Men 50 and above
 • Women 50 and above
 • 1st Group Award

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Unique, artistically designed race completion medal
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish
 • Massage
 • Free Parking
 • Personal Staff Storage

Registration Fees:

€15/each
€130 for group up to 10 people

Winners

The three (3) firsts of every category except the group run.


Start / Finish area: G.C. KIMON Xylotymbou.
Please arrive at the start line at least 30 minutes earlier to pick up your BIB number.
BIB number pick up place will be open from 9am until 10am.
Race Start at 10.15 am

€15.00
€130.00

5KM Georgios Theofanous Run

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL OCTOBER 8th, 2024


Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στο Γεώργιο Θεοφάνους Τσιαννελή, επίτιμο
πρόεδρο του συλλόγου μας ο οποίος απεβίωσε τον Αύγουστο του 2020.

Συμμετέχοντες

Άνδρες και Γυναίκες 16 ετών και άνω και ομάδες 10 ή 20 ατόμων.

Κατηγορίες

 • Γενική Κατάταξη Ανδρών (οι νικητές εξαιρούνται από την κατηγορία τους)
 • Γενική Κατάταξη Γυναικών (οι νικήτριες εξαιρούνται από την κατηγορία τους)
 • Άνδρες 16-29 ετών
 • Γυναίκες 16-29 ετών
 • Άνδρες 30-39 ετών
 • Γυναίκες 30-39 ετών
 • Άνδρες 40-49 ετών
 • Γυναίκες 40-49 ετών
 • Άνδρες 50 και άνω
 • Γυναίκες 50 και άνω
 • Ομαδικός Αγώνας (βράβευση 1ης ομάδας με τον καλύτερο χρόνο)

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Νερό κατά την διαδρομή και φρούτα στον τερματισμό
 • Μοναδικά φιλοτεχνημένο μετάλλιο τερματισμού
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Μασαζ
 • Δωρεάν Στάθμευση
 • Φύλαξη Προσωπικών Αντικειμένων

Εγγραφή

€12/άτομο
€100 για ομάδα 10 ατόμων
€180 για ομάδα 20 ατόμων

Βράβευση

Οι τρεις (3) πρώτοι κάθε κατηγορίας (εξαιρείται το ομαδικό).


Σημείο έναρξης / τερματισμού: Γ. Σ. ΚΙΜΩΝ Ξυλοτύμβου
Παρακαλούμε να φτάσετε στο σημείο εκκίνησης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα για να παραλάβετε τον αριθμό σας.

Η παραλαβή των αριθμών σας θα είναι διαθέσιμη από τις 9πμ μέχρι τις 10πμ.
Εκκίνηση: 10.15 πμ


*English Text*

The run is dedicate in loving memory of Georgios Theofanous Tsianneli, former chairman of our club who passed away on August 2020.

Participants can be individuals from 16 years old and above and/or groups up to 10 or 20 people.

Categories

 • Overall Men (the winners are excluded for the category)
 • Overall Women (the winners are excluded for the category)
 • Men 16-29 years
 • Women 16-29 years
 • Men 30-39 years
 • Women 30-39 years
 • Men 40-49 years
 • Women 40-49 years
 • Men 50 and above
 • Women 50 and above
 • 1st Group Award

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Unique, artistically designed race completion medal
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish
 • Massage
 • Free Parking
 • Personal Staff Storage

Registration Fees:

€12/each
€100 for group up to 10 people
€180 for group up to 20 people

Winners

The three (3) firsts of every category except the group run.


Start / Finish area: G.C. KIMON Xylotymbou.
Please arrive at the start line at least 30 minutes earlier to pick up your BIB number.
BIB number pick up place will be open from 9am until 10am.
Race Start at 10.15 am

€12.00
€100.00

2.5KM Fun Run

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL OCTOBER 8th, 2024Δικαίωμα Συμμετοχής

Fun Run για όλους, οικογένειες, εταιρίες κτλ (εκτός ανταγωνισμού).

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Νερό κατά την διαδρομή και φρούτα στον τερματισμό
 • Μοναδικά φιλοτεχνημένο μετάλλιο τερματισμού
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Μασαζ
 • Δωρεάν Στάθμευση
 • Φύλαξη Προσωπικών Αντικειμένων

Εγγραφή

€12/άτομο


Σημείο έναρξης / τερματισμού: Γ. Σ. ΚΙΜΩΝ Ξυλοτύμβου
Παρακαλούμε να φτάσετε στο σημείο εκκίνησης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα για να παραλάβετε τον αριθμό σας.

Η παραλαβή των αριθμών σας θα είναι διαθέσιμη από τις 9πμ μέχρι τις 10πμ.
Εκκίνηση: 10.15 πμ


*English Text*

Fun Run for all family, companies etc (no winners).


Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Unique, artistically designed race completion medal
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish
 • Massage
 • Free Parking
 • Personal Staff Storage

Registration fees

€12/each


Start / Finish area: G.C. KIMON Xylotymbou.
Please arrive at the start line at least 30 minutes earlier to pick up your BIB number.
BIB number pick up place will be open from 9am until 10am.
Race Start at 10.15 am

€12.00
€120.00

2.5KM SECONDARY SCHOOL

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL OCTOBER 8th, 2024


Δικαίωμα Συμμετοχής

Αγόρια και Κορίτσια Γυμνασίου

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Νερό κατά την διαδρομή και φρούτα στον τερματισμό
 • Μοναδικά φιλοτεχνημένο μετάλλιο τερματισμού
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Μασαζ
 • Δωρεάν Στάθμευση
 • Φύλαξη Προσωπικών Αντικειμένων

Εγγραφή

€12/άτομο

Βράβευση

Θα βραβευθούν τα τρία (3) αγόρια και τα τρία (3) κορίτσια του Γυμνασίου που θα τερματίσουν πρώτοι/ες.


Σημείο έναρξης / τερματισμού: Γ. Σ. ΚΙΜΩΝ Ξυλοτύμβου
Παρακαλούμε να φτάσετε στο σημείο εκκίνησης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα για να παραλάβετε τον αριθμό σας.

Η παραλαβή των αριθμών σας θα είναι διαθέσιμη από τις 9πμ μέχρι τις 10πμ.
Εκκίνηση: 10.15 πμ


*English Text*


For High School Κids between 12-15 years old.

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Unique, artistically designed race completion medal
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish
 • Massage
 • Free Parking
 • Personal Staff Storage

Registration fees

€12/each

Winners

The three (3) men and three (3) women from the secondary school who finish first.


Start / Finish area: G.C. KIMON Xylotymbou.
Please arrive at the start line at least 30 minutes earlier to pick up your BIB number.
BIB number pick up place will be open from 9am until 10am.
Race Start at 10.15 am

€10.00

600M Kids Run

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL OCTOBER 8th, 2024


Δικαίωμα Συμμετοχής

Αγόρια και Κορίτσια Δ' Δημοτικού - Στ' Δημοτικού

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Νερό κατά την διαδρομή και φρούτα στον τερματισμό
 • Μοναδικά φιλοτεχνημένο μετάλλιο τερματισμού
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Μασαζ
 • Φύλαξη Προσωπικών Αντικειμένων

Εγγραφή

€7/άτομο


Σημείο έναρξης / τερματισμού: Γ. Σ. ΚΙΜΩΝ Ξυλοτύμβου
Παρακαλούμε να φτάσετε στο σημείο εκκίνησης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα για να παραλάβετε τον αριθμό σας.

Η παραλαβή των αριθμών σας θα είναι διαθέσιμη από τις 9πμ μέχρι τις 10πμ.
Εκκίνηση: 10.20 πμ


*English Text*


Participants
Boys and Girls from 4st Grade to 6rd Grade

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Unique, artistically designed race completion medal
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish
 • Massage
 • Personal Staff Storage

Winners

The three (3) boys and the three (3) girls who finish firsts.

Registration Fees:

€7/each


Start / Finish area: G.C. KIMON Xylotymbou.
Please arrive at the start line at least 30 minutes earlier to pick up your BIB number.
BIB number pick up place will be open from 9am until 10am.
Race Start at 10.20 am

€7.00

300M Kids Run

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL OCTOBER 8th, 2024


Δικαίωμα Συμμετοχής

Αγόρια και Κορίτσια Α' Δημοτικού - Γ' Δημοτικού

Παροχές Αγώνα

 • Αριθμό Αθλητή με Micro-Chip χρονομέτρηση
 • Νερό κατά την διαδρομή και φρούτα στον τερματισμό
 • Μοναδικά φιλοτεχνημένο μετάλλιο τερματισμού
 • Ιατρική Κάλυψη
 • Μασαζ
 • Φύλαξη Προσωπικών Αντικειμένων

Εγγραφή

€7/άτομο


Σημείο έναρξης / τερματισμού: Γ. Σ. ΚΙΜΩΝ Ξυλοτύμβου
Παρακαλούμε να φτάσετε στο σημείο εκκίνησης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα για να παραλάβετε τον αριθμό σας.

Η παραλαβή των αριθμών σας θα είναι διαθέσιμη από τις 9πμ μέχρι τις 10πμ.
Εκκίνηση: 10.20 πμ


*English Text*

Participants

Boys and Girls from 1st Grade to 3rd Grade

Benefits

 • Race Number with Micro-Chip Timing
 • Fluid Stations at the Course & Finish
 • Unique, artistically designed race completion medal
 • Medical support throughout the event
 • Bananas at the finish
 • Massage
 • Personal Staff Storage

Winners

The three (3) boys and the three (3) girls who finish firsts.

Registration Fees:

€7/each


Start / Finish area: G.C. KIMON Xylotymbou.
Please arrive at the start line at least 30 minutes earlier to pick up your BIB number.
BIB number pick up place will be open from 9am until 10am.
Race Start at 10.20 am

€7.00

100M Kids Run

*ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ*
*RACE IS OUT OF COMPETITION*


ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
ONLY ONLINE REGISTRATION UNTIL OCTOBER 8th, 2024
 


Δικαίωμα Συμμετοχής

Αγόρια και Κορίτσια έως 5 ετών
Όλα τα παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο.

Εγγραφή

€5/άτομο


Σημείο έναρξης / τερματισμού: Γ. Σ. ΚΙΜΩΝ Ξυλοτύμβου
Παρακαλούμε να φτάσετε στο σημείο εκκίνησης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα για να παραλάβετε τον αριθμό σας.

Η παραλαβή των αριθμών σας θα είναι διαθέσιμη από τις 9πμ μέχρι τις 10πμ.
Εκκίνηση: 10.20 πμ

*English Text*

Participation
Boys and Girls up to 5 years
All children will receive a commemorative medal.

Registration Fees:

€5/each


Start / Finish area: G.C. KIMON Xylotymbou.
Please arrive at the start line at least 30 minutes earlier to pick up your BIB number.
BIB number pick up place will be open from 9am until 10am.
Race Start at 10.20 am

€5.00